TV SEG INGEN SIGNAL - Hva skal du sjekke - Slik løser du

jeg har en HD flatskjerm-TV og når jeg slår den på, står det INGEN SIGNAL. Jeg har ikke sett dette før som min KABEL BOX er koblet til og slått PÅ. Jeg vet ikke om det kan være noe galt med meg Samsung TV eller hvis det er kabelboksen som forårsaker problemet mitt. Jeg vet at min TV fungerer fordi jeg kan se den vise ordene "NO SIGNAL". Er det kanskje noe galt med TVen der kablene går inn på baksiden av TVen?

TV NO SIGNAL

Hvis TV-en din viser en "No Signal" -melding på skjermen (HDTV eller Standard TV), kan det være en av de 4 problemene vi har oppført nedenfor ...

1 - Er NO SIGNAL problemet på bare én TV?KORREKT INNGANG ELLER KILDEHvis det bare er en TV som viser NO SIGNAL ... - Kontroller at TV-en din er på riktig kilde eller inngang som din KABEL eller SAT BOX. - Trykk TV-knappen på fjernkontrollen for å slå TVen på. -Trykk på INPUT-knappen på fjernkontrollen til fjernsynet. - Syklus gjennom alle inngangene på TV-en. - Gjør dette til du er på INPUTEN din KABEL eller SAT BOX er koblet til. -Du bør da se programmeringsprogrammet CABLE eller SAT på TVen din.TIPS: TV-en din vil mest sannsynlig oppgi TV-INGANGENE som: HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, VGA, Komponent 1, Komponent 2 osv..Hvis du fortsatt ser NO SIGNAL på TV-skjermen, se neste trinn under ...

2 - Hvis du har TVen din på riktig INPUT eller SOURCE, og du fortsatt ikke ser NO SIGNAL ... KABEL ELLER SATBOX NEEDS RESET-Fjern eller trekk ut strømkabelen fra kabel-TV- eller SAT-settboksen. - Hold den fra stikkontakten i 2 til 3 minutter. - Koble strømkabelen tilbake til kabel- eller SAT-settboksen. - Gi det litt tid til kabelen eller SAT-boksen for å slå på, få signalet og initialisere. Hvis du fortsatt ikke ser NO SIGNAL på TV-skjermen, se neste trinn under ...

3 - Hvis du har tilbakestilt kabel- eller SAT-boksen og fortsatt har NO SIGNAL ... Koble fra kabelen fra TV-en til kablene eller kabinettet-Fjern HDMI-kabelen eller andre kabler fra kabel-TV- eller SAT-settboksen. - Hold kablene stikkontakt i 2 til 3 minutter. - Koble HDMI-kabelen eller andre kabler inn igjen. - Gi det litt tid til kabelen eller SAT-boksen å få signalet og initialisere.TIPS: Pass på at alle kablene som er koblet til kabel- eller SAT-boksen og TV-en din er stramme, ubeskadigede og sikret.

4 - Hvis alle TVene dine er berørt med skjermbildet NO SIGNAL ... Pass på at koaksekablene eller Ethernet-kablene er sikre eller kabelen eller satsen er nede midlertidig-Sørg for å sjekke de stedene hvor KABEL eller SAT kommer inn i hjemmet ditt. - Pass på at alle Ethernet- og Coax-kablene er sikre. - Ring din KABEL- eller SAT-leverandør for å se om det er en feil. -Regin opp parabolen din hvis du har SATELLITE.

Hvis du trenger mer hjelp med en TV som sier INGEN SIGNAL, vennligst legg igjen en kommentar nedenfor, og vi vil gjerne hjelpe deg.