Vaskemaskinens feilkoder - Frontlast og topplastvasker

Her er en liste over vaskemaskinens feilkoder til Amana, Asko, Beko, Bosch, Daewoo, Fisher & Paykel, Frigidaire, GE, Haier, Hotpoint, Kenmore, LG, Maytag, Samsung, og Whirlpool. Disse feilkoder er for topplaster og frontlaster. Denne listen inneholder kanskje ikke din spesifikke feilkode. Hvis du ikke finner varemerken din og / eller feilkode nedenfor, gå til bunnen av siden og spør oss. Vi vil gjerne hjelpe deg med din vaskemaskin feilkode og kan hjelpe deg med å feilsøke ditt bestemte problem med vaskemaskinen. Hvis feilkilden til vaskemaskinen din er funnet nedenfor, vil denne feillisten fortelle deg hvilken del som er feil eller har feilet. Denne listen er basert på vaskemaskinprodusentens liste over feilkoder.

MERK: Hvis du vil ha mer informasjon om vaskemaskinens feilkode og informasjon, klikker du på WASHER BRAND NAME-lenken for å gå til den spesifikke vaskemaskinens feilkodeside.

Amana Vaskemaskin Feil / Feilkoder

"Sd" - (Overskudd) F8 etterfulgt av E1 - (vannforsyningsfeil) F9 etterfulgt av E1 - (avløpspumpesystemfeil) F5 etterfulgt av E2 - (døren låses ikke) F7 etterfulgt av E1 - (motorfeil) "RL" - (fjern belastning) Vaskeproblemer piper - Døren har ikke blitt åpnet og lukket i minst 3 sykluser. Der piper når HOLD TO START blir berørt. Dør ikke lukket. F # E # kode annet enn som beskrevet ovenfor vises i displayet. Feil "nt" (avbrutt) - Syklus ble stanset eller avbrutt. Rengjør LED-lampen ved slutten av vaskeprogrammet - Vaskemaskinen har løpt 30 vaskeprogrammer og indikerer en påminnelse om å kjøre Clean Washer-syklusen

Asko Vaskemaskin Feilkoder

F1 - Vannforsyning / lavt vannfyllingF2 - Vannnivå for høytF3 - Pumpe problemF4 - TermistorproblemF5 - Feil i termisk utkobling eller oppvarmingspausefeilF6 - MotorfeilF7 - Dørlåsfeil 00 - Maskinen snur ikke

Beko vaskemaskin feilkoder

H1 - NTC Åpen eller KortslutningH2 - Varmelegemer Open CircuitH3 - Varmere Alltid OnH4 - Ventil Triac KortslutningH5 - Pumpe Open CircuitH6 - Motor Triac Kort CircuitH7 - Trykk Sensor FailureH11 - Motor & Tacho Open Circuit

Bosch Vaskemaskin Feilkoder

F16 - Dørlås errorF17 - Innløpsventilfeil detectedF18 - Dreneringsfeil detectedF23 - Driftsfeilanordning er aktivertF34 - DørlåsfeilF42 - MotorfeilF43 - MotorfeilF44 - Motorfeil

Bosch WAE Range Vaskemaskin Feilkoder

F16 - DørlåsproblemF17 - InnløpsventilF18 - DreneringspumpeF21 - MotorF23 - Anti-flodsystem aktivert

Bosch WFP Range Vaskemaskin Feilkoder

F01 - Vanninntak timeoutF02 - Oppvarming timeoutF03 - Drenering timeoutF04 - MotorfeilF05 - Ukontrollert motorstartF06 - Kort på NTC Oppdaget ved varmtvannsinntakF07 - Åpent krets NTC Åpent kretsløpF08 - Døråpent når programmet startetF09 - Uventet oppvarmingF10 - KommunikasjonsfeilF11 - OveropphetingF12 - Kort circuitF13 - Nettspenning for høyF14 - Nettspenning for lavF15 - Feil temperaturføler på motor PCBF16 - Feil skyllesensor Vises bare i test

Daewoo Vaskemaskin Feilkoder

E2 = Vann er overfylt og feilkoden er vistE5 = HøyspenningsfeilE7 = Retningsmotor FeilE9 = VaskemotorfeilE9 = Trykkføler ErrorH2 = Vask Temperatur SensorH4 = Overoppheting Vaskervarme ElementH6 = Varmevarmeelement FailedH8 = Varmevarmeoppvarming / No Water WasherIE = Vanninntak Feil - Vaskemaskinen ble ikke fylt med WaterLE = Vaskemaskinens dør OpenOE = Vann har ikke drenert fra WasherPEF = Filter er oppdaget som BlockedUE = Vaskemaskinens belastningsbalanse

Fisher & Paykel Top Load AquaSmart Vaskemaskin Feilkoder

21, 26, 27, 49, 50 eller 246 = Vanninnløpsventil Feil38 eller 39 = Vannnivå Trykkgivende luftrør Feil58 eller 68 = Vannnivå Trykkgiver Feil10, 41 eller 237 = Vanntemperatur Sensor Feil1, 57, 60, 107, 108, 112, 133, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 230, 232, 233, 236, 241, 243, 252 eller 254 = Motorstyringsmodul Feil45, 46, 103, 104, 105, 106 eller 241 = Skjermmodul Fault234, 235, 238 eller 239 = Lokklås er Bad40, 56 eller 160 = Spinnkurv vil ikke engasjere eller frakobles fra Clutch136 eller 137 = Motoren kjører ikke37, 114, 245, 247 , 248, 249, 250 eller 253 = Vannet tømmes ikke

Frigidaire Front Last Loading Washer Feilkoder

E10 - Vann går ikke innE20 - VanndoseringE30 - Trommel overfyltE40 - Dør er åpenE50 - Motoren er overopphetetE70 - Kaldt vann går ikke innE0 - Over sudsingF0 - Varmt vann går ikke inn11 - Fylles for lengeE13 - Vannlekkasje i badekar eller luftlekkasjeE21 - Vannet ikke pumpes ut raskt nokE23 - Dreneringspumpe relé på kontrollkortet mislyktes eller skru av pumpenE24 - Dreneringspumpeléet på kontrollkortet mislyktes eller skru av pumpenE31 - Trykkføler kommuniserer ikke med kontrollkortet E35 - Trykkføler indikerer vannoverfylling E36 - Kontrollpanel problemE41 - Kontrollpanel mener at dørbryteren er åpenE43 - Kontrollpanel problemE44 - Kontrollpanel problemE45 - Kontrollpanel problemE46 - Kontrollpanel problemE47 - Styret tror døren PTC-kretsen er åpen i spinE48 - Styret mener at døren PTC-kretsen er lukketE52 - Dårlig signal fra tacho generatorE56 - Høy motorstrømE57 - Høy strøm på motorfaseE59 - Ingen tachosignal i 3 sekunderE5A - Høyt temp på kjøleboks forårsaket av overbelastningE5B - Høyt tempo på han ved sinkE5C - Høy temperatur på kjøleskummenE5D - KommunikasjonsproblemE5E - KommunikasjonsproblemE5F - KommunikasjonsproblemE66 - VarmeelementreléfeilE67 - Inngangsspenning på mikroprosessor forkertE68 - Nåværende lekkasje til jord på varmeapparat eller sikring åpnetE70 - Kontrollpanelet ser ikke riktig vannforsyningE71 - Vask NTC-feilE74 - Vasktemperaturen øker ikkeE75 - VanntemperaturfølerkretsE76 - NTC-temperatur for kaldvannsledningen over grenseneE82 - KonsollkontrollproblemE83 - KonsollkontrollproblemE91 - Kommunikasjonsfeil mellom UI-kort og kontrollkortE93 - KonsollkontrollproblemE94 - KonsollkontrollproblemE94 - KommunikasjonsfeilE97 - KonsollkontrollproblemE98 - KonsollkontrollproblemEB1 - Innkommende strømfrekvens utenfor grenseneEB2 - Innkommende nettspenning over 130 vacEB3 - Innkommende spenning under 90 VACEF1 - TappdreneringspumpeEF2 - For mye soapEBE - KonsollkontrollproblemEBF - KonsollkontrollproblemEF5 - NTC temperatur for det varme vannet er ventil over grenseneF1 - Intern feil i kontrollF2 - Vanntemperatur problemF3 - Vannnivå problemF4 - Vaskemaskinen går ikke framF5 - Tastaturproblem

GE Front Loader Vaskemaskin Feilkoder

E22 - Vannfyll timeoutE23 - Avløpsbeskyttelse dreneringE30 - Dreneringspumpe ikke tilstedeE31 - DriftstidsutgangE38 - DispenserfeilE39 - Dispensertidoutgang42 - DrevmotorE43 - DC FeilE45 - DrevmotorE46 - DrevmotorE47 - VarmepumpeE48 - DrevmotorE49 - Last for tungE4A - Under voltsE4B - Strøm opp problemerE4C - Over voltE4E - Under volt etter startE4F - EEProm faultE52 - HovedkontrollE53 - Bufferveil Intern programvarebufferfeilE54 - Ingen motorresponsE57 - KontrollsumfeilE58 - KommunikasjonsfeilE60 - DørlåsbryterfeilE61 - DørlåsbryterfeilE62 - SystemkontaktfeilE63 - Uventet åpen DoorE64 - Uventet åpen dør mens du kjørerE65 - Vannnivå sensorfeilE66 - Vanntemperatur sensor åpenE67 - Vanntemperatur sensor shortedE70 - StikknøkkelE71 - Nøkkelfeil Kommunikasjonsfeil

GE WSL Vaskemaskin Feilkoder

IE - Vannnivå sensor feil7E - Vanntilførsel feilE - Dreneringspumpe errordE - Låse åpen errorUE - Ubalanse bryter errorOE - Vann overlasting feil

Haier Vaskemaskin Feilkoder

bLoC PunP - Vann som ikke tømmes ut / Ingen drainno tAPS - Fyller ikke opp med vannErr1 - Vaskemaskinens dørfeil oppdaget = Ikke lukketErr2 - Vann har ikke tømt fra vaskemaskinenErr3 - Detektert vaskemaskinens temperaturfeilErr4 - Varmevarmeelementet mislykkesErr5 - Vannnivå ikke nådd forventet nivåErr6 - Vaskemaskinens motorhastighet er feilErr7 - Motorhastighetsfeil detectedErr8 - Vaskemaskinen har overfylt med vannErLC - Dørlås har sviktErUL - DørlåsfeilEUAr - Kommunikasjonsfeil mellom displaykort og strømkortUnb - Ubalansert vaskebelastningPF - Spenning er mindre enn 93 Volt ACCLrF - For mye vaskemiddel

Hotpoint Washer Feilkoder

F01 - ElektronikkortfeilF03 - FeilfeilfeilF05 - Avfallsrørblokkering eller pumpeutgaveF06 - DørlåsfeilF07 - Feil ved feilkjøring / varmekretsfeilF08 - VarmefeilF09 - ProgramvarefeilF11 - PumpekretsfeilF12 - Elektronisk kontrollfeilF13 - Tørketrommel temperaturfølerfeil (kun vaskemaskin) F15 - Varmekontrollfeil (vaskemaskin og vaskemaskin) F16 - Feil ved trommelåsens posisjon sensor (kun topplastemaskiner) F18 - Intern datafeilF19 - Viftermotor eller oppvarmingsfeil (kun vaskemaskinen)

Kenmore Oasis - Whirlpool Cabrio - Maytag Bravos Vaskemaskin Feilkoder

LF - Long FillLd - Long DrainuL - Ubalansert LoadoL - Overbelastet Sd - Suds Detectionid - Åpne eller Lukk LidPo - Pump OutHC - Varm og Kold reverseddL - Låselås FailuredU - Låse Lås FailureF1 - Trykk Signal UtendørsF2 - Tastatur Grensesnitt FailureF40 - Termistor OpenF41 - Motor RPS-termistor OpenF42 - Varmeapparat i ukjent tilstandF43 - Varmeapparatet er kontinuerlig OnF44 - Varmeapparatet kan ikke slås OnF50 - Motor StalledF51 - Motor RPS FailureF52 - Motorstopp FailureF53 - Motorkontroll Over tempF54 - Motorkontroll Over currentF72 - Kurv Re-engasjement Failure

LG Front Loader Vaskemaskin Feilkoder

IE - Vanninntak feil - Ubalanse errorOE - DreneringsfeilFE - Over flowPE - Trykksensor errordE - DøråpningsfeilCECE - Ovnstrøm feilLE - Låst motor feilbE - Ballsensor feilEE - EEprom errorPF - StrømfeilE1 - Lekkasjefeil

Maytag Front Loading Neptune Washer Feilkoder

DO - Door OpenFL - Kunne ikke låses - Dør mislyktes å låse opp - Låst Motor RotorND - Ingen DrainNF - Ingen FillOD - Åpnet DoorSd - Suds lockPF - Strømsvikt

Samsung Front Load - Top Load Washer Feilkoder

dc - Ubalansert loaddL - Døren er ikke låst når vaskemaskinen går .FL - Vaskemaskinen klarte ikke å låse dørenHr - Vanntemperaturkontrollproblemer - Vaskemaskinen prøvde å fylle men har ikke nådd riktig vannnivåLO - Døren låses ikke oppE3 - Motoren går ikke riktig - Vaskemaskinen er ikke dreneringnF - Vaskemaskinen prøvde å fylle4E - Vaskemaskinen kan ikke fylle med vannSr - Problem med kontrollPF - StrømfeilOE - Vannnivå sensorBE - Motorhastighets sensorE - Temperaturføler3E - Høy strøm detektert2E - Høy / lav spenning detected5r - Problem med kontroll8E - Vibrasjonsføler

Whirlpool AQ AW Modell Vaskekode Feil

FH - Ingen vanninntakFA - Aquastop FailureFP - DreneringsfeilF5 - NTC FailureF6 - Tachometer FailureF7 - Triac KortslutningsdetekteringF8 - Varmeelement, Open CircuitF9 - OverflowfeilF10 - Motorstyringsenhet (Termisk) F11 - KommunikasjonsfeilF12 - Varmeelement KortslutningF13 - Dispenserkrets ErrorF14 - EEPROM FailureF15 - Motorstyringsenhet ErrorF16 - Kontrollfeil (kontrollenhet) F18 - Kontrollfeil (kontrollenhet)F20 - Kontrollfeil (Kontrollenhet) F21 - Kontrollfeil (Brukerstyring) F22 - Kontrollfeil (Brukerstyring) FDL - Dørlås ErrorFDU - Døråpningsfeil

Whirlpool Cabrio Error Feilkoder

dL (F80, 82, 84, 85) = Dørlås FailDU (F83) = Dørlås FailF1 (F60-68) = Primærkontroll FailF2 = Tastatur Brukergrensesnitt FailF40 = ATC Termistor Åpne ShortF41 = Motor RPS Termistor Åpne ShortF42 = Varme Termistor Open ShortF50 = Motor StalledF51 = Motor RPS FailF52 = Motorstopp FailF53 = Motorstyring Over TemperatureF54 = Motorkontroll over CurrentF72 = Kombinasjonsreaktivering FailHC = Varmt og kaldt omvendtLedning (F32) = LangtømningstidLF (F30) = Langt fyllingstidslengde (F81) = Åpne eller Lukk Dør LidoL (F70) = Overbelastet TubPo = Pumpe Ut Lukk OpenSd (F71) = Overdreven Suds DetectuL = Ubalansert Vask Load

Trenger vaskemaskinen? Over 6.000 nye og rabatterte vaskemaskinenes reservedeler for alle vaskemaskinmodeller

Her er feilkoder til Amana, Asko, Beko, Bosch, Daewoo, Fisher & Paykel, Frigidaire,GE, Haier, Hotpoint, Kenmore, LG, Maytag, Samsung, og Whirlpool skiver.Her er Vaskemaskin Feilkoder For Alle Vaskemaskiner.

Trenger du hjelp til å finne en feilkode for vaskemaskinen din? Spør ditt spørsmål nedenfor, og vi vil gjerne hjelpe deg.