Vann lekker bak kjøleskap - 5 årsaker - hva du skal sjekke - hvordan å fikse?

Vann lekker fra baksiden av kjøleskapet. Jeg har nylig lagt merke til en stor vannpott under kjøleskapet mitt. Jeg trakk kjøleskapet ut og kan se vannet kommer fra baksiden av kjøleskapet og går fremover. Kjøleskapet lekker vann fra baksiden eller muligens under. Hvilken del er mest sannsynlig å lekke? Vannventilen på kjøleskapet eller vannventilen på veggen bak kjøleskapet? Jeg kan ikke finne ut hvilken del eller område som lekker.

Kjøleskapsvannlekkasje - Bak bak kjøleskapet - Hvordan fikse det?

Hvis du har vann som lekker bak eller under kjøleskapet, kan det være noen få forskjellige deler eller komponenter som forårsaker lekkasjen. Først må du sjekke om lekkasjen kommer fra kjøleskapet eller vannventilen på veggen bak kjøleskapet.

Her er 5 komponenter for å feilsøke hva som kan forårsake vannlekkasje under eller bak på kjøleskapet ditt:Kontroller avløpsrøret i kjøleskapet, vanninnløpsventilen på bunnen av kjøleskapet, vannet på AV-ventilen på veggen bak kjøleskapet, kondenspannen (dreneringspannen) og vannlinjen som går fra veggen til kjøleskapet for skade eller muligheten for en løs del eller komponent. Se nedenfor for en detaljert liste over deler eller områder av kjøleskapet som kan være årsaken til lekkasjen.

1 - KOSTNADSVANDSFORSIKRINGSLINE (VANN FRA VALL TIL FRIDGE)

Vannledningen (vanligvis et plastrør) bak kjøleskapet kan være skadet, litt løs eller har trukket ut fra veggen eller kjøleskapet. Vær forsiktig når du skyver kjøleskapet ditt ut av veggen, da du trekker det for langt kan trekke vannet ut! Sjekk om kjølevannledningen er i god stand uten hull eller riper. Kontroller at vannledningen er sikker og ikke er trukket ut. Hvis det er skadet, bytt det ut. Hvis det er løs, fest det igjen.

kjøleskap vannforsyning linje

2 - Vannet slås av VENTIL (PÅKOBLING AV KJØPEN)

Vannventilen på veggen bak kjøleskapet kan være lekkasje. Vannventilen som leverer vann til kjøleskapet kan være løs, tilstoppet eller skadet. Kontroller vannventilen og bytt ut om nødvendig. Hvis du trenger å bytte ut vannventilen på veggen bak kjøleskapet, må du huske å stenge vannet til hele hjemmet før du gjør det. Bytt ut ventilen som angitt i instruksjonene som fulgte med den.

vannavstengningsventil

3 - KJØLEVANDSVENTILVENTIL (TILBAKE TILBAKE TIL KØLESKAPET)

Innløpsventilen til kjøleskapet kan være løs, defekt eller tilstoppet. Dette er ventilen på baksiden av kjøleskapet der vannlinjen er festet inn. Denne ventilen leverer vann inn i kjøleskapet for vann og is. Hvis denne ventilen er skadet, sprukket eller vannledningen ikke er helt tilkoblet, vil den lekke. Hvis du finner vanninnløpsventilen for feil, må du huske å skru av vannventilen på veggen og ta ut strømmen til kjøleskapet før du fjerner og installerer en ny vanninnløpsventil.

innløpsventil for kjøleskap

4 - FREMSTILLENDE TREFLINJE ELLER TREVHULLE (I FRYSE)

Kontroller avløpsrøret eller avløpshullet i fryseren / kjøleskapet. Avfrostløpet kan fryse opp eller bli tilstoppet med rusk. Hvis dette skjer, fører det til at vannet ikke kan tømme ut og derfor kan vannet dryppe ned til selve bunnen av kjøleskapet eller overløpe på kondenspannen. Når nok vann samler seg, dråper vannet til slutt på gulvet. Fest frosset avfrostingsrør i kjøleskap med fryser her.

avfrost dreneringshull

5 - KOLEVENSKONDENSERINGSPAN ELLER DRAINPAN (PÅ BAKGRUNNEN AV KØLESKAP)

Pass på at kondenspannen (dreneringspannen) nederst i kjøleskapet er ren. Denne pannen sitter på det aller laveste punktet i kjøleskapet nær bakken. Denne pannens formål er å få noe dryppende vann. Kondenspannen fanger noe vanndråpe og varmen fra kjølekompressoren fordamper vannet. Hvis denne pannen blir skitten eller tilstoppet, kan den overflow vann og lekke ut på gulvet. Ta kontakt med kjøleskapshåndboken for å finne ut hvordan du får tilgang til pannen og rengjør den. Når du er rengjort, må du sørge for å sette den tilbake i riktig posisjon som om den ikke sitter riktig, kan det føre til vannlekkasje. Finn ditt kjøleskap manual her.

kjøleavløpsdråpe - kondenspanne

Trenger du hjelp med kjøleskapet ditt fra baksiden? Skriv din kommentar eller spørsmål nedenfor og ta med kjøleskapets modellnummer, og vi vil gjerne hjelpe.