Zanussi Vaskemaskin Feilkoder - Feilsøking - Rengjøring

Zanussi-vaskemaskinen viser en feilkode? Her er informasjon som vil hjelpe deg med å identifisere hva som kan forårsake din Zanussi vaskemaskin for å vise en feil eller alarmkode. Å identifisere hva feilen eller feilkoden er, vil fortelle deg hva problemet er. Zanussi-vaskemaskinens feilkoder under er å gi deg en ide om hvilken del som er feil. Det kan hende du må gjøre ytterligere feilsøking for å finne ut hva som kan forårsake feilen for den aktuelle delen. Du finner også en rengjørings- og feilsøkingsveiledning for å reparere og vedlikeholde Zanussi-vaskemaskinen. Merk: De fleste Zanussi merkevarevaskemaskiner er solgt i Storbritannia og Europa, derfor er alle karetekapasiteter målt i KG kilo.

Feilkoder - Zanussi Vaskemaskin

Når det oppstår en feil på en Zanussi-vaskemaskin, fungerer de akustiske signalene, og displayet viser en alarm eller feilkode (ZWF MODEL NUMBERS):

Zanussi Vaskemaskin Feilkode = E10Feilkode Definisjon = Vaskemaskinen fyller ikke med vann på riktig måte.Kontroller eller reparer = Kontroller at vanntilførselsventilene er åpne. Pass på at vannledningen ikke er bøyd eller tilstoppet.

Zanussi Vaskemaskin Feilkode = E20Feilkode Definisjon = Vaskemaskinen tømmer ikke vannet.Kontroller eller reparer = Kontroller at vaskemaskinens avløpsslange ikke er bøyd eller tilstoppet.

Zanussi Vaskemaskin Feilkode = E40Feilkode Definisjon = Vaskedøren er enten åpen eller ikke ordentlig lukket.Kontroller eller reparer = Kontroller at døren er helt lukket. Kontroller at ingenting blokkerer døren fra lukking.

Zanussi Vaskemaskin Feilkode = EH0Feilkode Definisjon = Strømforsyningen er ikke stabil. Vent til strømforsyningen er stabil.Kontroll og reparasjon = Kontroller elektrisk bryter. Trekk ut støpselet i 10 minutter for å tilbakestille.

Trenger du å se Zanussi-vaskemaskinens servicehåndbøker for feilsøking eller deler? Her er Zanussi Vaskemaskinens Servicehåndbøker og Support-side.

Zanussi Vaskemaskin - Vanlig Feil / FeilkoderFor å hjelpe deg med feilsøking og rydde feilkoden

Zanussi Vaskemaskin - Kontrollpanel Beskrivelse DiagramFor å hjelpe med feilkoder og feilsøking

Zanussi Vaskemaskin - VaskeskjermidentifikasjonFor å hjelpe med feilkoder og feilsøking

Zanussi Vaskemaskin - Program Options ChartFor å hjelpe med feilkoder og feilsøking

Zanussi Vaskemaskin - Hvordan sette et program?For å hjelpe med feilkoder (Err) og feilsøking

Zanussi vaskemaskin - Innstillinger - Barnelås - Akustiske signalerFor å hjelpe med feilkoder og feilsøking

Zanussi vaskemaskin feilsøking - Slik løser du vaskemaskinen?Vanlige problemer med Zanussi vaskemaskiner

Zanussi vaskemaskin - hvordan du rengjør vaskemiddel dispenser?For å hjelpe med feilkoder og feilsøking

Zanussi Vaskemaskin - Slik rengjør du innløpsslangen og ventilfilteret?For å hjelpe med feilkoder og feilsøking

Zanussi Vaskemaskin - Rengjør Dør Seal På En Ordinær Basis!For å hjelpe med feilkoder og feilsøking

Andre feilkoder som kan oppstå på enkelte modeller av Zanussi Vaskemaskiner - EWM MODEL NUMMER(Vanlige konfigurasjoner er også på AEG, Arthur Martin, Tricity Bendix, John Lewis og Electrolux vaskemaskiner):

Vaskemaskin Feilkode = E11Feilkodedefinisjon = Ikke påfylling i vaskefasen

Vaskemaskin Feilkode = E13Feilkode Definisjon = Vannlekkasje oppdaget

Vaskemaskin Feilkode = E21Feilkode Definisjon = Avløp feil

Vaskemaskin Feilkode = E23Feilkode Definisjon = Feil på avløpspumpens triak

Vaskemaskin Feilkode = E24Feilkoddefinisjon = Feilsøkingskrets som styrer avløpspumpen er defekt

Vaskemaskin Feilkode = E33Feilkode Definisjon = Problem med antiskoking eller trykkbryter

Vaskemaskin Feilkode = E35Feilkode Definisjon = Vannnivået er for høyt

Vaskemaskin Feilkode = E36Feilkoddefinisjon = Feilsøkingsbryterens bryter er feil

Vaskemaskin Feilkode = E37Feilkoddefinisjon = Feilsøkingskretsens trykkkrets er feil

Vaskemaskin Feilkode = E39Feilkode Definisjon = HV-sensorkretsens overløpstrykkbryter er defekt

Vaskemaskin Feilkode = E40Feilkodedefinisjon = Vaskedeksel er åpen - dørlåsing - ledning eller hovedkretskort feil

Vaskemaskin Feilkode = E41Feilkode Definisjon = Vaskedeksel er åpen

Vaskemaskin Feilkode = E42Feilkoddefinisjon = Problem med blenderåpning av vaskedør

Vaskemaskin Feilkode = E43Feilkode Definisjon = Problem med triac - dørlåsen

Vaskemaskin Feilkode = E44Feilkodedefinisjon = Dør lukkfølingskrets er feil

Vaskemaskin Feilkode = E45Feilkod Definisjon = Feil med sensorkrets - dørlås

Vaskemaskin Feilkode = E51Feilkode Definisjon = Motorstrøm triac er kortsluttet

Vaskemaskin Feilkode = E52Feilkoddefinisjon = Ingen signal fra motor tacho generator

Vaskemaskin Feilkode = E53Error Code Definition = Problem med sensorkrets av triac, driver motoren

Vaskemaskin Feilkode = E54Feilkodedefinisjon = Motorrelékontakter fast

Vaskemaskin Feilkode = E61Feilkode Definisjon = Feil varme under vask

Vaskemaskin Feilkode = E62Feilkode Definisjon = Over varme under vask

Vaskemaskin Feilkode = E66Feilkode Definisjon = Kontakter av varmeelementets kraftrelé stengt

Vaskemaskin Feilkode = E71Feilkoddefinisjon = Feil ved vaskeføler fra NTC

Vaskemaskin Feilkode = E82Feilkode Definisjon = Feil ved å lese RESET / AV-posisjonen for programvalg

Vaskemaskin Feilkode = E83Feilkode Definisjon = Feil ved å lese programvalgkoden

Vaskemaskin Feilkode = E93Feilkode Definisjon = Feil vaskemaskin konfigurasjon

Vaskemaskin Feilkode = E94Feilkode Definisjon = Feil konfigurasjon av vaskesyklus

Vaskemaskin Feilkode = E95Feilkode Definisjon = Kommunikasjonsfeil - Mikroprosessor og EEPROM

Vaskemaskin Feilkode = EB1Feilkode Definisjon = Feil elektrisk nettfrekvens

Vaskemaskin Feilkode = EB2Feilkode Definisjon = Elektrisk spenning for høy

Vaskemaskin Feilkode = EB3Feilkode Definisjon = Elektrisk spenning for lav