De mest populære jobbene i de beste amerikanske jobbnavene

Ser du på å flytte og finne en bedre jobb? Her har vi de mest populære jobbene i de beste byene i Amerika. Som vi har undersøkt og funnet, er de ti beste amerikanske jobbsentrene for å finne en jobb Seattle, San Francisco, Los Angeles, Denver, Austin, Houston, Dallas, Chicago, Washington D.C. og New York. De beste hot jobbene er Programvare, helse, sikkerhet og detaljhandel.