Thor Kitchen Dishwasher Feilkoder - Feilkoder og Feilsøking

Thor kjøkkenoppvaskmaskin viser en feilkode? Thor kjøkkenoppvaskmaskiner har innebygd diagnostikk for å varsle deg når det oppstår en feil. Oppvaskmaskinen vil "se" feilen i oppvaskmaskinen, og datamaskinen vil vise en feilkode for å fortelle deg hva problemet er. Å vite hva feilen eller feilkoden er, vil hjelpe deg med å feilsøke oppvaskmaskinen og fikse det selv. Feilkoderne er under sammen med informasjon om filtersystemet og rengjøring, en feilsøkingsveiledning og informasjon om deleridentifikasjon på Thor Kitchen Oppvaskmaskin. Alle feilkoder og informasjonsdiagrammer hjelper deg med å rette opp oppvaskmaskinen din ved å vite hvilken del eller deler som skal byttes ut eller bare rengjøres.

Thor Kjøkken Oppvaskmaskin Feilkoder - Feilkoder og Definisjoner

Når noen feil oppstår, vil THOR oppvaskmaskinen vise feilkoder for å informere deg om et problem. Nedenfor er listen over feilkoder for Thor Kitchen Oppvaskmaskin Modellnummer HDW2401SS (Innebygd Oppvaskmaskin) ...

THOR KJØKKOPPVASKER FEILKODE: E1FEILKODE DEFINISJON: Lengre innløpstid (Vann)FORSIKTIG FOR FEILKODE: Kraner eller kraner er kanskje ikke helt åpne eller vanninntaket er begrenset eller vanntrykket er for lavt. FIX: Kontroller at åpne kraner og vannlinjeblokk og vanntrykk er i hjemmet

THOR KJØKKOPPVASKER FEILKODE: E4FEILKODE DEFINISJON: Oppvaskmaskin Overflow (Leak?)Årsak til feilkode: Noen deler av oppvaskmaskinen lekker FIX: Hvis overløp oppstår, må du slå av hovedvannet før feilsøking. Hvis det er vann i underlagsplaten på grunn av overfylling, må vannet fjernes før oppstart av oppvaskmaskinen.

THOR KITCHEN DISHWASHER ERROR CODE: E8FEILKODE DEFINISJON: Feil på distribusjonsventilFORSIKTIG FOR FEILKODE: Åpen krets eller defekt distribueringsventilFIX: Kontroller med multimeter for åpen krets og kontrollventil for å være sikker på at den er i drift

THOR KITCHEN DISHWASHER ERROR CODE: E9Feilkodedefinisjon: Hvis du trykker på en knapp i mer enn 30 sekunderÅrsak til feilkode: Det er vann eller et objekt på knappene eller knappenFIX: Ikke berør knappen eller knappene i mer enn 30 sekunder eller fjern objektet som berører knapper

Thor Oppvaskmaskin Feil Kode Diagram

Thor Oppvaskmaskin Deler Identifikasjon

Thor Kjøkken Oppvaskmaskin - Filter System

Thor Kjøkken Oppvaskmaskin - Rengjør Sylinder Filter

Thor Kjøkken Oppvaskmaskin - Rengjør Finfilter

Thor Oppvaskmaskin Feilsøking

THOR KITCHEN DISHWASHER PDF MANUALThor Kjøkken Oppvaskmaskin Feilkoder - Feilkoder og Feilsøking PDF Manual

Thor Kitchen kundestøtteFor service eller support ring 877-288-8099