The Greatest Prison Escapes Infographic

Du kan bli overrasket over å finne ut at mange innsatte flykte fengsel hvert år. Selv om de er begrenset til et lite område uten frihet, er det bekymringsfullt at disse utfluktene skjer med suksess. Fengselsbefolkningen har økt med 340% fra 1980 til 2010. For hver 11,2 fanger er det 2 vakter. Siden dette er et lavt forhold, er det en indikasjon på hvordan rømmingen skjer. De mest berømte fengselevømmelsene har vært av John Dillinger, Anglin Bros og Morris, og Frank W. Abagnale. Ca. 3% av alle innsatte slippes på et tidspunkt under fengselet, og 89% er laget av minimumsinnretninger. Bør det være mer sikkerhet?